۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

369 - دخترها و پسرها

هر دختر خوشگلی که حسابی آرایش کرده و لباس بدن‌نما پوشیده و یه دوربین عکاسی کانن دستشه که عکاس نیست اما خب هر پسر خوشگلی که حسابی آرایش کرده و لباس بدن‌نما پوشیده و یه دوربین عکاسی کانن دستشه حتما هـمـجـنس‌گراس