۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

362 - اعترافات و نهضت تولید علم

در پی اعترافات تکان‌دهنده‌ی حجاریان، برای مقابله با تهاجم علوم ماتریالیستی غربی و نیز تاسیس یک روش‌شناسی اسلامی، پیشنهاد می‌شود از این پس در تمامی فرمول‌های علمی ضریب « J » به عنوان ضریب دخالت «جبرئیل» در امور عالم اضافه شود