۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه

363 - توهم در مطب

- وای دکتر به دادم برس
- آروم باش! اول یه کم اطلاعات می‌خوام، همون چیزای اصلی. بگو کجات درد می‌کنه
- مثه زمان بچگیم شدم که تب می‌کردم و دستام ورم می‌کرد
- اوکی! اینم یه آمپول کوچولو که دیگه آخ و اوخ نکنی اما شاید حالت تهوع پیدا کنی
- آآآ...خ! مردک مگه مرض داری! اینا چیه درآوردی؟
- الان باید Soloشو بزنی دیگه، منم Base می‌زنم
- ای ول! ای ول! اجرای pulse و بزنیم
- بوم بوم بوم...
- دی دی دیــــــ...