۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه

358 - شهر الرمضان الذی نزل فیه الدهان

ای کسانی که ایمان آورده‌اید...دهنتون بو میده