۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

327 - برزخ عقل

نه آنقدر دیوانه‌ایم که به زنجیرمان کنند و نه آنقدر عاقل که به زنجیرشان کنیم