۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه

313 - مغالطه‌ی زمانی

[بی‌خیال...ده سال دیگه به مشکلات الانت می‌خندی]

تو رو جدتون کسی رو اینجور دلداری ندین