۱۳۸۸ تیر ۲, سه‌شنبه

306 - یادم مرا فراموش

تیره بختی‌ام را میان دود غلیظ اشک آورها گم کرده‌ام و چند روزی است که نفسی می‌آید و می‌رود