۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

304 - خارجی! داخلی! حمایتت می‌کنیم

- می‌گم چرا انتخابات برگزار می‌کنن؟
- آخه استفاده‌ی خارجی داره
- پس چرا به خارجی‌ها فحش میدن؟
- آخه استفاده‌ی داخلی داره