۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

287 - دستم به دامنت جنتی

کاشکی شورای نگهبان میرحسین و کروبی رو رد می‌کرد که با خیال راحت می‌رفتیم به رضایی رای می‌دادیم