۱۳۸۸ اردیبهشت ۶, یکشنبه

254 - Codeine vs. Kodoiin

آقایان، خانومان، جگرگوشگان، و شمایی که انگلیسی را بلبلانه می‌خوانید!
والله و بالله و عندالله می‌دانم که تحریر «کدئین» به لغت اجنبی «Codeine» است اما این کجا و آن کجا