۱۳۸۸ اردیبهشت ۵, شنبه

253 - شعار انتخاباتی (فراجناحی)


دست در چیز هم کنیم به مهر            خشـــتک خویــش را کنیـــم آبـاد