۱۳۸۸ فروردین ۲۰, پنجشنبه

243 - تست شخصیت

اولی: پس قول و قرارمون چی می‌شه؟
دومی: قول و قراری نداشتیم!

[اولی یه دستی می‌زنه یا دومی دروغ میگه؟]