۱۳۸۸ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

242 - سخاوت

دوستت‌دارم‌هایت را
روی اسکناس می‌نویسی
تا از گرسنگی نمیرم
یا بی‌کسی؟
از بابک