۱۳۸۸ فروردین ۸, شنبه

234 - گزین‌گویه‌ها 5

"تراژدی" هنگامیست که انگشتم را ببُرم و "کمدی" وقتی که بی‌احتیاط توی چاه فاضلاب بیفتی و بمیری

گزین‌گویه‌ها 4