۱۳۸۸ فروردین ۵, چهارشنبه

232 - صدای جیر جیر

اگر نمی‌توانید تختتان را عوض کنید، لااقل پوزیشن خود را تغییر دهید!