۱۳۸۷ اسفند ۲۸, چهارشنبه

227 - دستمالی 1

بینندگان عزیز!
اشکال از فرستنده نیست، به گیرنده‌های خود دست بزنید