۱۳۸۷ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

226 - دودره‌بازان

"من...عاشق همین نجابتت شدم"

[از آخرین تلاش‌های پسرک برای به رختخواب کشاندن دخترک و همزمان وانمود کردن دختر به اینکه "علیرغم میلش" راضی به این کار شده]