۱۳۸۷ بهمن ۸, سه‌شنبه

196 - شگفتی‌های زبان

"چرت" نگو مرتیکه قرتی! به جای "زرت و پرت" بیا "خرت و پرت"هاتو جمع کن!