۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه

180 - 11117 / 27500 / Vertical

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی از چهارشنبه 25 دی (14 ژانویه) آغاز به کار خواهد کرد تا آنکه مشت محکمی باشد بر دهان VOA و دیگر عیادی استکبار...

در همین راستا، امیدواریم از این پس شعر
"گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست گیرند"
را کمتر بشنویم!