۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

176 - لوس‌بازی

در پی چندین مورد مرگ در اثر گازگرفتگی،
«شرکت ملی گاز ایران» اعلام کرد:
هموطنان عزیز! تا بوس هست، چرا گاز؟