۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

175 - دیالک‌تیک استعلایی (حدود عقل محض)

- تو فکری
- آره
- تو فکر یه سقفی؟
- نه بابا! تو سقف یه فکرم