۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

159 - خبرمون کن

ما از دنیا بی‌خبریم و دنیا از ما
[ساعت 6 عصر فهمیدم که امشب یلداس]