۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

158 - دور باطل

مشترک گرامی! شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید، وصل می‌باشد. آفرین!
[بوق بیق بوق بیوق]