۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

154

- عمو زنجیر باف
- ها؟
- درد! درست حرف بزن
[زنجیر قبلا بافته شده را در آورده به جان او می افتد]