۱۳۸۷ آبان ۳۰, پنجشنبه

98 - نظرسنجی

به تازگی در یک نظرسنجی از مردم جهان پرسیده شد:
نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها بیان کنید.
اما کسی جوابی نداد!

چون
در آسیا کسی نمی‌دانست نظر یعنی چه
در آفریقا کسی نمی‌دانست غذا یعنی چه
در اروپا کسی نمی‌دانست کمبود یعنی چه
و در آمریکا کسی نمی‌دانست سایر کشورها یعنی چه!
ایمیلی از یک دوست