۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

61 - مکباما


جمهوری‌خواهان با شعار جنگ می‌آیند
و با صلح می‌روند
دموکرات‌ها با شعار صلح می‌آیند و با جنگ می‌روند.
منبع ناشناس