۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه

52 - چرا از اول نگفتین؟

آقا این « عـزیـزم! » هست که میگن
معـنی نداره‌ها، تازه فهمیدم من