۱۳۹۳ مهر ۲۸, دوشنبه

۱۰۲۷. نسبیت زمان

آینشتاین در خاطراتش می‌گوید که ایدهٔ نسبیت زمان را از کسی گرفت که اولین بار ساعت دو شب گفت: «تازه سر شبه»