۱۳۹۳ شهریور ۲۷, پنجشنبه

۱۰۲۵. از خودکار دیگری تا فندک من

هر کس که به خانه‌ات بیاید، یا خودکارش را جا می‌گذارد یا فندکت را می‌برد