۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

۱۰۱۳. تأملات فلفلی

وقتی کسی فلفل دوست دارد، معنی‌اش این نیست که فلفل دهنش را نمی‌سوزاند؛ معنی‌اش این است که دوست دارد فلفل دهنش را بسوزاند