۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

۱۰۱۱. پیرانه‌سر، آدامس‌خوار

یکی از نشانه‌های پیری آن است که طوری آدامس بجوی انگار که داری غذا می‌خوری