۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

۹۹۸. همه اینا رو خوندی؟

باید یک‌بار برای همیشه تکلیف آن سؤال تکراری را روشن کنیم:
«نه، هیچ‌کس همه‌ی کتاب‌های کتابخانه‌اش را نخوانده»