۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

۹۹۶. سر و صدا و سروصدا

تولید البته خوب است
و در جوار منزل ما
یک کارگاه تولیدی‌ست،
تک‌محصولی،
«کارگاه تولید صدا»
که ارزش اضافی تولیداتش
در جیب فروشندگان داروی سردرد می‌رود.