۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

۹۸۹. درباره‌ی عکس

آدم خوش‌عکس همه‌اش دارد از خودش عکس می‌گیرد یا وسط عکس‌ها می‌پرد؛ آدم بدعکس همه‌اش دارد از دوربین درمی‌رود که مبادا تصویرش ثبت شود؛ خوش‌عکسی و بدعکسی آدم را از کار و زندگی می‌اندازد