۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

۹۸۵. موضع‌گیری بهداشتی

مرد باخجالت و به‌آرامی پرسید: «آقا ببخشید، ژل آنتی‌باکتریال موضعی دارین؟»
و «موضعی» را جوری گفت که «موضع» را مشخص کند.
دواچی جواب داد: «مرد حسابی، به جای این موضع‌گیری‌ها، هر روز دوش بگیر.»