۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

۹۷۸. هیجان عصر بی‌ارتباطات

فاصله‌ی بین
افتادن نویز موبایل روی اسپیکر
تا لحظه‌ی زنگ خوردن گوشی