۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

۹۶۱. سین هشتم: Spam

اسپم یعنی پیامی که «سند تو آل» می‌شود و جرم است. پیام‌های تبریکتان را «اسپم» نکنید