۱۳۹۱ دی ۱۹, سه‌شنبه

۹۴۵. در اهمیت کلمات

«دانشگاه الزهرا» اگر «ال» نداشت، تعداد متقاضی‌هاش صد برابر می‌شد