۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

۹۴۰. در عجایب سوسیس

اگه سوسیس رو «درسته» سرخ کنی و واسه «صبحونه» بخوری، خیلی کلاس داره
اگه سوسیس رو «خورد شده» سرخ کنی و واسه «ناهار» بخوری، می‌شه چس‌خوری!