۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

۹۰۹. از مقصد به مقصد

بازگشت از دیار نامادری
به سرزمین ناپدری
بی‌بدرود
بی‌خوشامد