۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

۹۱۳. وسوسه

آدم‌ها از ارتفاع می‌ترسند چون می‌دانند چیزی ته وجودشان می‌گوید: بپر!