۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

۹۱۳. وسوسه

آدم‌ها از ارتفاع می‌ترسند چون می‌دانند چیزی ته وجودشان می‌گوید: بپر!

۳ نظر:

لطفا «ناشناس» نظر ندهید