۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

۹۱۱. ندانستنی‌ها

آیا می‌دانید، درست در همین لحظه، در جایی از دنیا، دارد اتفاقی می‌افتد؟