۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

883 - زبان بی‌زبانی

آیا می‌دانید؟ این‌که فارسی را با لهجه‌ی انگلیسی و با کلمه‌های انگلیسی صحبت می‌کنید، تاثیری در نمره‌ی آزمون زبان‌تان ندارد