۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

879 - جهنم، ویرایش آلفا

به گزارش درگاه الاهی، نسخه‌ی آلفای جهنم، امسال، در قالب تابستان عرضه خواهد شد