۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

877 - خانواده‌ی یک نفره

- اسم‌تون چیه؟
- فتحعلی امیری
- تو خونه چی صدات می‌کنن؟
- من تنها زندگی می‌کنم