۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

864 - خودکم‌بینی

آدم خودش را کم می‌بیند. طبیعی‌ست که دائم خود را در شیشه‌ی مغازه‌ها دید بزند