۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

861 - تا اشارات نظر نامه‌رسان من و توست!

دقت کردین؟ جمله‌ی «این کارا دیگه از ما گذشته» یعنی «یه کم دیگه اصرار کنی، می‌گم باشه»