۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

859 - فرنچ‌کیسندگان بددل

خلاصه که بعضی‌ها «دهن» هم را می‌خورند، «دهنی» هم را نه