۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

850 - زیبایی‌های زندگی مرد میانسال

- یه سازی بزن، یه حالی کنیم
- ساز بلد نیستم من
- یه دهن بخون برامون
- بلد نیستم بخونم
- این پنجره رو وا کن، یه کم هوا عوض شه
- بیرون گردوخاکه
- پاشو گمشو یه چایی بیار
- آب قطعه...