۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

807 - تحلیل تا حد مرگ

هر چیزی موضوع تحلیل و موشکافی نیست؛ بعضی چیزها فقط غلط تایپی‌اند